Skip links

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Applogist Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Veri Sorumlusu
  Veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimiz nezdinde ve www.applogist.com internet sitemizde (“Site”) işlenen tüm kişisel veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri
  Kişisel verileriniz, Ajans tarafından müşterilerimize hizmet sunumu için gerekli ticari faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynakları yönetiminin sağlanması, gerçek kişi ve tüzel kişilerin haklarının temini ve Ajans nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Ajans faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamındaki kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir.
  Kişisel verileriniz ve Site’de edindiğimiz veriler aşağıda belirtilen doğrultuda işlenebilecektir:
  • Site hizmetlerimizi yerine getirmek,
  • Müşteri hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma,
  • Müşterilere ajans sıfatıyla verilen hizmetlere ilişkin esasların yerine getirilmesi,
  • Başvuruların ilgililerine ulaştırılması,
  • Ticari ilişkiyi yürütmek ve tamamlamak,
  • Müşterilerimizi kampanyalardan ve projelerden haberdar etmek,
  • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
  • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • Araştırma yapılması,
  • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
  • Kimliğinizi teyit etme,
  • Memnuniyet ölçümü.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
  Veriler, Ajans faaliyetleri gereği kapsamında, Kanun’a uygun olarak danışmanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, bağlı ortaklıklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Veri aktarımının amacı, Ajans’in faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin sunulması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Ajans’in ve Ajans ile iş ilişkisi içinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Ajans’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesidir.
 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki haklara sahiptir:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerin Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
   Bu hakları kullanabilmek için başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Ajansımıza iletebilirsiniz.
 5. Çerezler (Cookies)
  Sitemizde, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, web sitesinin bir sonraki ziyaretinizde sizi hatırlamasını ve daha alakalı içerikler sunmasını sağlar. Bu çerezler, sitemizin kullanımını anlamamız ve web sitesini geliştirmemiz konusunda bize yardımcı olur.
  Sitemizde iki tür çerez kullanılmaktadır: “Oturum Çerezleri” ve “Kalıcı Çerezler”. Oturum çerezleri, ziyaret ettiğiniz süre boyunca geçerli olup tarayıcınızı kapattığınızda silinir. Kalıcı çerezler ise cihazınızda kalır ve belirli bir süre boyunca veya siz silene kadar geçerlidir.
  Çerezlerinizi tarayıcınızın ayarlarından kontrol edebilir ve isteğiniz üzerine çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak, çerezleri engellemeniz durumunda web sitemizin bazı özelliklerini kullanamayabileceğinizi unutmayın.
 6. Güvenlik Önlemleri
  Ajansımız, kişisel verilerinizi korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu önlemler, verilerinize yetkisiz erişimleri, veri kaybını, hatalı veri kullanımını, veri değişikliğini ve veri bozulmasını önlemek için tasarlanmıştır.
 7. Değişiklikler ve Güncellemeler
  Bu kişisel veri koruma politikası, zaman zaman ajansımız tarafından güncellenebilir. Güncellenen politika, web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu nedenle, politikamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.
 8. İletişim Bilgileri
  Kişisel veri koruma politikamızla ilgili her türlü soru, yorum ve taleplerinizi bize aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla iletebilirsiniz:

Marka: Applogist
Şirket Adı: Applogist Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Koşuyolu Mah. Katip Salih Sk. No:50 D:4 Kadıköy / İstanbul
Web Adresi: www.applogist.com
E-posta: [email protected]

Sonuç olarak, Applogist, kişisel verilerin korunması konusunda azami özen göstermekte ve kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlemektedir. Politikamızda herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklikler web sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Bu kişisel veri koruma politikası, 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,
Applogist Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.