Skip links

Bir Mobil Uygulamanın Olmazsa Olmazları

Yaşanılan çağda mobil cihazların hayat içindeki yeri ve önemi günden güne artmaya devam etmektedir. Uzun yıllar web tasarımları ön plandayken bugünlerde mobil versiyonlar onları yakalamış durumda. Buna bağlı olarak insanların gereksinimlerine karşılık verebilmek amacıyla sayıları oldukça çeşitlenmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak kullanıcıların yararına olan rekabet ilişkisi sektör içerisinde bir hayli önem arz etmektedir. Tasarımlar her geçen gün gelişen olanak ve yaratıcı düşüncelerle çığır açmaktadır. Bunun yanında üretilen projenin başarıya ulaşması, insanların projeye yönelmesi için olmazsa olmaz klasikleşmiş birtakım tasarım noktaları bulunmaktadır. Belli başlı noktaların, aşamaların üzerinde durularak ideal bir mobil uygulama tasarımı yaratmak mümkündür. Önemli adımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazı size yol gösterici olacaktır.

Keşif Çalışmaları

Araştırma, tasarımın ilk adımında ve süreç boyunca olmazsa olmazdır. Çünkü tasarım kullanıcı arayüzünü ve kullanıcı deneyimini içinde barındırır. Çeşitli yöntem ve teknikler vasıtasıyla iki alanda da gerekli araştırmalar yapılarak gereksinimler giderilmelidir. Ardından üzerinde çalışılacak işletim sistemi dikkate alınarak zihinde canlandırılan projenin uygulama aşamasına geçilmelidir. Eğer işe yeni başlıyorsanız iOS ve Android gibi sistemleri yönergeleri hali hazırda sizlere yardımcı olmak için beklemektedir. Bunun yanında Adobe XD, Sketch gibi web tabanlı uygulamalar da tasarım için uygun yollar sunmaktadır. Sistem ve kullanıcı gereksinimlerini doğru analiz ederek çalışmak istediğiniz web ortamını belirleyebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından uygulamanın prototipine ulaşmak için somut adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

Akış Şeması Oluşturma

Akış şeması, mobil uygulama yaratımı için atılan ilk somut adımdır. Kullanıcıların bu şema vasıtasıyla uygulama içi seyahati büyük oranda gerçekleşmektedirler. Temelde uygulamanın nasıl işlediğine dair kullanıcıların zihninde bir resim canlandırıp onlara yol gösterici olur. Dikdörtgen, kare, oval gibi şekil seçimleri şemanın omurgasını oluşturur. Genellikle dikdörtgen görünümler ilgi çekmektedir ve yaygındır. Temel şablonu belirledikten sonra ona benzer sayfa sayısı çoğaltılır. Sayfalar arası geçiş; düğmeler vasıtasıyla sağa, sola, aşağıya veya yukarıya olmak üzere yapılabilir. Düğme yerleşimin sağlanması kullanıcıların yönlendirilmek istenildiği alan göze alınarak sağlanmalıdır. Şemalar tasarımınızın bütünlük içinde çalışmasına olanak sağlarken kullanıcıları içeride tutmak için çok işlevlidir. Tasarıma yardımcı web tabanlı uygulamalar üzerinden şema seçimi yapabilir veya keşif sonuçlarını göze alarak özgün bir yaratım ortaya koyabilirsiniz.

Tel Çerçeveler

Akış şemaları kapsam içine alınıp tasarımın temel görünüme kavuşturulması tel çerçeveler vasıtasıyla gerçekleşir. Düğmeleri, yönlendirmeleri, kısaca ekranda neyin nerede olacağının kaba taslak gösterimidir. Bir kâğıt ve kara kalemle kolayca istenilen yer ve zamanda gerçekleştirebildiği gibi daha profesyonel çizimler tercih ediliyorsa web tabanlı uygulamalar üzerinde de gerçekleştirilebilir. Kâğıt ve kalem vasıtasıyla gerçekleştirilen taslakların fotoğrafları çekilerek çeşitli uygulamalar üzerinde birleştirilip çerçevelere ulaşabilir. Dijital çizim yapıyorsanız kolayca ön izlemelere ulaşmanız olanaklıdır. Belirli şablonlar kullanılarak oluşum gerçekleştirilebileceği gibi özgün yazı, görsel ve renk formlarının bileşiminden doğan bir kaba taslağa da ulaşılabilir. Ulaşılan taslak, tasarımın temel görünümüne varabilmek için geride kalan sürece yön verecektir.

Font ve Renk Dengesi

Font ve renk seçimleri, mobil uygulama arayüzü tasarımı için oldukça önemlidir. İki seçim türünde de ayrı ayrı ve ikisinin birbiriyle bağlantısından doğan denge ön planda tutulmalıdır. Genellikle tep tip font kullanmak görünüm için idealdir. Çok fazla çeşidin bir arada kullanılması kullanıcıda kafa karışlarına sebebiyet verip trafik miktarını azaltabilir. Fontun boyutu ideal seviyede olup tasarımın genelini kapatmamalıdır. Renk konusunda bir iki renk türünü bir arada kullanmak idealdir. Kullanılan renkler birbirini tamamlayıcı özellikte olmalı, karmaşık görünüme sebebiyet vermemelidir. Fontun rengi arka plandaki renge bağlı olarak seçilmeli, silik görünüme sebebiyet vermemelidir. Silik görünümlü yazılar kullanıcıların dikkatini çekmez, işlevsel olamaz. Bu iki küçük etken arasındaki denge sağlanarak çerçevenin içine yerleştirilip maket elde etme aşamasına geçilmelidir.

Maket Elde Etme

Şemalar, dengeler, çerçeveler sağlandıktan sonra uygulamayı sanki kullanıyor hissiyatına vardığınız aşamada maketler ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan maket kullanıcıların etkileşimine açılacak olan yaratımın birebir gerçekçi temsili olmalıdır. Web tabanlı uygulamalar üzerinde bu işlem gerçekleştirilebilir. Adobe XD maketler oluşturmanız için oldukça kullanışlıdır. Uçtan uca deneyim araçları sayesinde maketler arasında tutarlılığı sağlayabilir. Photoshop ve Sketch araçlarından yararlanarak çeşitli maket görünümleri elde edip onlar arasındaki tutarlılığı hesaplayarak mobil uygulama tasarımı sürecine yön verebilirsiniz. Bunun yanında Framer, Balsamiq, Photoshop CC uygulamalarını da kullanarak özgün maketler elde edebilirsiniz. Tercihiniz hazır maketlerden yanaysa çeşitli model kılavuzları içinden tercih yapmanız olanaklıdır.

Geri Bildirim Alma ve Geliştirme

İnsanlardan geri bildirim almak, mobil uygulama tasarımı nasıl yapılır noktasında son şekle ulaşmak için başvurulabilecek en kullanışlı seçimdir. Yakın çevreyle veya çeşitli paylaşım hizmetlerinden yararlanarak kullanıcılara ulaşılarak tasarımla ilgili olumlu veya olumsuz dönütler alınabilir. Dönütler için süreç sonu araştırma verisi demek de mümkündür. Bu verilerden yararlanılarak olumsuz noktalar düzeltilebilir veya olumlu noktalar daha da iyileştirilebilir. Paylaşım ve dönütler alma tasarımınıza son şeklini vermek istediğinizden emin oluncaya dek sürebilir. Adobe XD, Flinto ve Marval gibi uygulamalar üzerinde sayısız prototip oluşturarak paylaşıma açabilirsiniz. Gerekli eksiltmeler ve iyileştirme sağlandıktan mobil uygulama çalışmasına son şeklini vermek için kodlama aşamasına geçilebilir. Tüm bunlar proje sürecindeki olmazsa olmazsa olmazları oluşturmaktadır. Tasarımı erişime açtıktan sonra da gerekli geliştirmelere başvurmanız size büyük yarar sağlayacaktır.