Skip links

5 Aşamada Mobil Uygulama Geliştirme

21. yüzyılda dijital cihazların yaşam içerisinde yeri her geçen gün genişlemektedir. İnternetin yaygın olarak kullanıma açılmasıyla beraber dijital cihazlarla yapılabilen işlemler artmıştır. Cihazlar çeşitlenerek ev, iş, sokak fark etmeksizin kullanılabilir hale gelmiştir. Cihazlar içerisinde mobiller; gerek boyutları, gerek birçok işlevi pratik olarak yerine getirebilme özelliğiyle diğer cihazlarla rekabette edebilir durumdadır. Bu durumda insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı aplikasyonların çeşitlenmesinin payı büyüktür. Mağazalardaki milyonlarca çeşit aplikasyon, farklı sektörlerde hizmet için beklemektedir. Aplikasyon sayısının çoğalmasının doğal bir sonucu olarak tasarımcılar alanlarındaki en iyisini ortaya koyabilmek amacıyla rekabete girişmektedirler. Rekabet üst seviyede olduğu için tasarımcıların mobil uygulama geliştirme konusunda çeşitli ipuçlarından yola çıkarak uzmanlaşmaları gerekmektedir. Bu yazıda takip etmeniz gereken 5 pratik evreyi bulabilirsiniz.

1. Uygun Stratejiyi Belirleme

Gelişimin ilk aşamasını uygulamanın neyle ve kimlerle ilgili olacağına karar vermek oluşturur. Oluşturacağınız tasarımın öncelikli hedefi gereksinimleri karşılamak olmalıdır. Ardından hedef kişileri tanımayı sağlamayı tamamlamalısınız. Kullanıcı deneyimi araştırmalarına başvurarak bu konuda verimli veriler elde edilebilmektedir. Veriler uygulamanın neyle ilgili olacağını büyük ölçüde şekillendirir. Kullanıcı verilerinin yanı sıra piyasadaki rakipleri tanımak da önemlidir. Bundan dolayı bir sonraki adım rakipleri derinlemesine irdeleyecek araştırmalara başvurmak olmalıdır. Kullanıcılar ve rakiplerle ilgili veri toplama işlemini tamamladıktan sonra uygulamanın hangi işletim sistemi veya sistemleri için kullanılacağına karar vermek gelir. Yalnızca bir işletim sisteminde hizmet verecek özel tasarım yaratmak istiyorsanız yerel uygulama geliştirme, birden çok platformda eş zamanlı hizmet verecek tasarım yaratmak istiyorsanız karma uygulamaları tercih edebilirsiniz. Bu adımları tamamladıktan sonra tasarımda izleyeceğiniz yol büyük oranda netleşir.

2. UI/UX Tasarlama

Bu aşamayı başlamadan evvel mobil uygulama projesi için gerekli iş bölümünü sağlayarak yol üzerinde beraber ilerleyecek bir ekip yaratmak gerekir. Oluşturulan ekip araştırma verilerini inceler ve ilk gereksinim bulgularını ortaya çıkarır. Ardından kullanıcı deneyimini artırmak için kavramlar içeren diyagramlar hazırlanmalıdır. Yazı ve şablonlar derinlemesine incelenip diyagramlara eklenmelidir. Diyagramlar tel kafeslerin kapsamına alınarak maketler hazırlanmalı ve prototip adımına ulaşılmalıdır. Bu işlem için web tabanlı Adobe XD, Figma gibi web tabanlı aplikasyonlardan yararlanılabilir. Mümkün olduğunca açık yönlendirmeler ve seçimlerle kullanıcı deneyimi iyileştirdikten sonra kullanıcı arayüzü tasarımına geçilir. Hedef kitle göz önünde bulundurulup ilkeler göz ardı edilmeyerek arayüz düzenlemesi gerçekleştirilmelidir. Ekibin oluşturduğu bu projelere tasarımcı göz atar ve gerekli düzenlemeleri yapıp onlara son şeklini verir. İş birliğiyle gerçekleştirilen bu aşama gelişim için olmazsa olmazdır.

3. Proje Geliştirme

Bu aşama en uzun süreli olandır. Ekip görevleri haftalara ve aylara bölünerek geliştirme sağlanır. Geliştirme bölümlerine geçmeden evvel yerel ve karışık uygulamalara yönelik programlama dili seçmek önemlidir. Dil, kullanıcıyla etkileşimi sağlamak için geliştirmedeki temel etkendir. Dil tercihinin ardından proje geliştirme temelde arka uç, API ve ön uç olmak üzere üç adımda gerçekleştirilir. İşletim sistemine uygun mimari türleri arasından seçim yapılarak arka uç teknolojisi belirlenir. Bu teknoloji, tasarımınızın gereksinim duyduğu veri tabanını ve nesneleri kapsar. Mimarinin hazır seçimin yanında özel olarak oluşturulması da mümkündür. Uygulamayla arka ucun iletişimi API sayesinde gerçekleşir. Tamamen farklı bir sistem kullanıyorsanız ekibinizle iş birliği içerisinde çalışarak etkileşimlere açık API ortaya çıkarmak gerekir. Ön uç ise kullanıcıyı uygulamada karşılayan bölümdür. Bu alanda tercih edebileceğiniz çok çeşitli seçenekler vardır. Araştırma verilerine göz önünde bulundurularak ön uç gelişimi sağlamakta fayda vardır. Bu üç adımla gelişim tamamlanır ve uygulama test edilmek için uygun duruma gelir.

4. Tasarımı Test Etme

Test, mobil uygulama geliştirme aşamaları arasında üzerinde durulması gereken önemli bir aşamadır. Ortaya çıkarılan aplikasyonun kullanıcıların erişimine açılması için kalite kontrolünü sağlaması gerekir. Dönütler alarak yanlışların düzeltilmesi ve iyileştirilmelerin sağlanması için birebirdir. Aplikasyonun başta belirlenen hedeflerle ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için çeşitli test tekniklerinden yararlanmak mümkündür. Bunlardan biri olan kullanıcı deneyimi testi, ortaya çıkarılan ürünün tasarım aşamasında çizilen ux taslağıyla karşılaştırılmasına dayanır. İkisi arasında doğru bir ilişki ortaya çıkıyorsa aplikasyonun kullanıcılar kabul göreceği sonucuna varılabilir.

Başvurabileceğiniz bir diğeri, performans testidir. Sistemin veya sistemin bir ögesinin klasik şartlarda ne derece iyi sonuç ortaya koyduğunu ölçer. Aplikasyonun tasarımı, ekran yüklenme hızı, kullanıcılara ait ipuçları testin kapsamında yer alır. Belirli bir seviyedeki testin başarıyla geçilmesinden sonra seviyenin artırılarak testin yeniden gerçekleştirilmesi daha sağlıklı dönütler almayı sağlar. Kullanılabilecek bir diğer seçenek güvenlik testidir. Dijital alanda aplikasyonun güvenliği gerek tasarımcı gerekse kullanıcılar için hayati önem taşır. Verilerin güvenli alanda tutulması, üçüncü kişilerin içeriye sızamaması, şifrelemenin iyi çalışıp çalışmadığı gibi unsurlar kapsamda yer alır. Her aşamada kullanabileceğiniz bir mobil uygulama geliştirme testi arıyorsanız bu kullanılabilirlik testi olmalıdır. Bu test sayesinde küçük ya da büyük fark etmeksizin işlevler kontrol edilebilir. Test kapsamında süreç sonunda beta sürüm gerçek kullanıcılarla paylaşılarak gerçekçi dönütler alınır.

5. Kullanıma Açma ve Destekler Sunma

Geliştirilen mobil uygulama temel özelliklerini barındıran ilk sürümüyle kullanıcıların deneyimine sunulur. Aplikasyonu uygun mağazalara gönderdiğinizde onaylanması gerekir. Genellikle bir sorun çıkmazsa üç-dört saat içerisinde erişilebilir hale gelir. Kullanıma açıldıktan sonra gelen tepkileri takip etmek son bulmamalıdır. Geliştirme bir süreçtir, tasarım yürürlükte olduğu sürece devam etmelidir. Alınan dönütlere bağlı olarak çağın gereksinimlere ayak uyduran iyileştirmeler; güncellemeler ve yeni sürümlerle sağlanmalıdır. Diğer mobil uygulama geliştirme aşamaları gibi bu süreçte de ekip çalışması önemlidir. Doğru ekip seçimiyle gözde büyütülen işler küçük adımlarla aşılabilir.