Skip links

Mobil Uygulama Geliştirme ve İşlemleri

Mobil uygulamalar, akıllı telefonların piyasa çıkmasıyla birlikte hayatlarımızda aktif bir şekilde rol almaya başlamıştır. Kullanıcılar bu uygulamalar üzerinden ürün veya hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayabilmektedirler. Kurumsal firmalar, kendi kullanıcı kitlelerine uygun şekilde geliştirdikleri uygulamalar sayesinde müşterileriyle çok daha kolay etkileşim kurabilmektedirler.

Bundan dolayı bir mobil uygulamaya olan ihtiyaç günümüzde artış göstermiştir. Teknolojik altyapıların günümüzde yaygınlaşması ile birlikte istenilen türde uygulamaların geliştirilmesi de kolaylaşmıştır.

Uygulama Geliştirme İşlemleri

En önemli adımlardan birisi mobil uygulama tasarımıdır, proje detaylıca ele alınmalı ve tüm gereksinimlerin karşılanabildiği şekilde bir planlamayla hareket edilmelidir. Uygulama geliştirme süreçlerini maddeler halinde sıralarsak;

  • Kullanıcı dostu bir ara yüz seçilmesi,
  • Mockup ve Wireframe uyarlamalarının entegrasyonu,
  • Projeye ve markaya uyumlu bir tasarım şeması çizilmesi,
  • IOS ve Android işletim sistemlerine uyumluluk,
  • Uygulamanın testlerle nasıl bir geri bildirim verdiğinin gözlenmesi gibi çalışma aşamalarından söz edilebilir.

Firmaların uzman tasarımcıları genel itibariyle mobil uygulama geliştirirken bu parçalara ve bölümlere uygun şekilde bir çalışma içerisine girmektedir. Her bir adımda en sağlam temelleri, uygulamanın altyapısına entegre etmektedirler.

IOS ve Android Uyumluluğu

Geliştirilecek mobil uygulamaların iOS ve Android işletim sistemlerine her bakımdan uyum sağlaması gereklidir. Çünkü günümüzde tasarımı yapılan mobil cihazlar genel olarak bu işletim sistemi ağırlıklı olarak bir işlevselliğe sahip olmaktalar.

Mobil uygulama geliştiren firmaların bünyesinde, önerilen kodlara uygun şekilde uygulamalar tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Native diller kullanarak kodlama yapan firmalar uygulamaların yazılım altyapılarının normalden daha uzun ömürlü olmalarına olanak sağlamaktadır.

Markaya Uyumlu Tasarım

Mobil uygulamaların tasarımları yapılırken bunun daima ilgili markayla özdeş bir nitelikte hazırlanması gerekir. Çünkü insanların üzerinde bırakılan imaj marka açısında oldukça önemlidir.

Bu bakımdan görsel açıdan dikkat çekebilmesi kadar aynı zamanda ilgili uygulamanın markayı da bu kapsamda en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Grafik ve görsel çalışmaların da bu noktada özenle yapılması gerekmektedir.

Uygulamaların Geri Bildirimleri

Tasarımı yapılan mobil uygulamaların kullanıma sunulduktan sonra nasıl bir verimlilik gösterdiğine bakılmalı ve bu yönde bir performans testi yapılmalıdır. Eğer sistemde bir hata varsa bu giderilmeli ve mobil uygulamaya verimlilik konusunda en üst düzey performans kazandırılmalıdır.